חוות דעת אקוסטית

הכנת חוות דעת אקוסטית

תהליך קבלת היתר בניה כרוך באישורים רבים, בין היתר נדרש גם אישור יועץ אקוסטיקה. בחוות הדעת האקוסטית שתוגש לרשות המקומית נדרש להראות עמידה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר). חוות הדעת מפורטת ומלווה בתוכניות בהם ניתן לראות את שטח המבנה, כולל פירוט  על אופי הפרויקט, המערכות העתידות לפעול במבנה, חישובים, חשיפה לרעש תחבורה ועוד.

מתי נדרשת הגשת חוות דעת אקוסטית?

חוות דעת אקוסטית נדרשת בתכנון כל פרויקט חדש או תוספת למבנה קיים כגון תמ"א, תוספת בריכה, תוספת מערכות דוגמת מערכות מיזוג אויר או כל מערכת אחרת בתהליך תכנון. חוות הדעת צריכה לספק סקירה על כלל המערכות והסביבה לעמידה בדרישות המעוגנות בחוק "תקנות למניעת מפגעים״ (רעש בלתי סביר) ודרישות מיוחדות של הרשות המקומית.

משרדנו מספק בין היתר חוות דעת נקודתיות/חד פעמיות ללא קשר להיתר. באם מדובר על מטרד רעש שנדרש לטיפול דוגמת רעש משכנים, מזגנים, רעש כבישים, בריכת שחיה או כל סיטואציה אחרת לה נדרשת חוות דעת מקצועית.

דילוג לתוכן