תכנון אקוסטי

תכנון האקוסטי נדרש בכל שלבי התכנון האדריכלי, תכנון המערכות והשתקתן (מערכות מיזוג
אויר, מערכות אוורור, אינסטלציה, וכולי) ובשלבי האישור השונים מול הרשויות. כל אלה
נדרשים לאפיון וטיפול אקוסטי לרמת הרעש הנדרשת על פי חוק.
תהליך הייעוץ האקוסטי והליווי נדרשים משלבי התכנון המוקדמים עד לקבלת טופס 4.
לאורך כל שלבי הייעוץ יסופקו פתרונות יצירתיים, מתקדמים בהתאם למגבלות התכנון
והתקציב.
הייעוץ האקוסטי כמובן כולל ביקורים ופיקוחים בכל שלבי הבניה וזאת על מנת לוודא שאכן
פרטי הביצוע מיושמים כנדרש ובהתאם להנחיות האקוסטיות.

קצת על תהליך הייעוץ האקוסטי

 • קבלת תוכניות האדריכלות ראשוניות*
 • בחינה של התוכניות זיהוי בעיות/כשלים אקוסטיים*
 • מתן פתרונות: מפרט, חוברת פרטים, גיליון איתורים בו יסומנו על גבי תוכנית כל
  האזורים והאלמנטים להם נדרש תכנון וטיפול אקוסטי.
 • בחינה נוספת של התוכניות האדריכלות ובדיקת הטמעת הפרטים.
 • בדיקת תוכניות אינסטלציה, מיזוג אוויר ומערכות נוספות כגון דחסני אשפה וגנרטורים.
 • מתן פתרונות: מפרט, חוברת פרטים, גיליון איתורים בו יסומנו על גבי תוכנית כל האזורים והאלמנטים להם נדרש תכנון וטיפול אקוסטי.
 • בדיקה הטמעת הפרטים האקוסטיים בכלל התוכניות: אדריכלות, אינסטלציה ומיזוג אוויר לוודא שאין בעיות נוספות בתכנון
  • מתן פתרונות: מפרט, חוברת פרטים, גיליון איתורים בו יסומנו על גבי תוכנית כל האזורים והאלמנטים להם נדרש תכנון וטיפול אקוסטי.
 • בכל שלבי תהליך ובהתאם לדרישת הקבלן/יזם יבוצע פיקוח עליון בהם ייבחן אופן ביצוע הפרטים. יינתנו דגשים להמשך ביצוע נכון
 • ביצוע מדידות של המערכות לקבלת אומדן מפלסי רעש וזיהוי חריגות בשלב מוקדם.
דילוג לתוכן