נספח אקוסטי לתב"ע

הכנה ואישור תוכנית מתאר כרוכה בתכנון מפורט של גורמים רבים המחוייבים להיות מסונכרנים לאותם דרישות. זהו תהליך ארוך שמושקעים בו משאבים רבים וזאת על מנת ליצור תוכנית מיטבית בכלל ההיבטים.

חלק מהפרמטרים אליהם נדרש להתייחס הינה הסביבה ולשם כך נדרש להכין נספח סביבתי בו ניתנת התייחסות לחסכון האנרגיה, חסכון במים, פינוי ומחזור פסולת, התייחסות לסוג הקרקע והחלחול, איכות אויר, מיקרו אקלים, שפכים וגם אקוסטיקה.

בהכנת תוכנית מתאר חדשה נדרשים להתייחס ל"זיהום רעש". בחינת מקורות רעש עתידיים העשויים להשפיע על התוכנית דוגמת קיום ותכנון צירי תנועה ראשים, שדות תעופה, מסילות רכבת או מקורות רעש אחרים.

משרדנו מכין נספחים אקוסטיים מפורטים המתייחסים לכלל מקורות הרעש כולל הכנת מודלים

דילוג לתוכן